استخدام کارگر ساختمان با سابقه در لنگرود(چاف و چمخاله)
استخدام کارگر ساختمانی جهت کار در همدان
استخدام نیروی بلوک زنی در کارگاه بلوک زنی در همدان
استخدام تعدادی نیروی ماهر جهت کار با طناب در تهران
استخدام تعدادی پلی استرکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد
استخدام بتونه کار نیمه ماهر در کارگاه PVC در مشهد
استخدام کارگر ماهر با تخصص تکنسین خدمات ساختمانی در تهران
استخدام 10 ردیف شغلی در یک سامانه معتبر در خراسان رضوی
استخدام تعدادی استادکار تاسیسات - تهران
استخدام تعدادی پلی استرکار جهت همکاری در مشهد
استخدام نیرو جهت اجرای تاسیسات ساختمانی در اصفهان
استخدام کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت پولیستر کاری در مشهد
استخدام آرماتور بند و قالب بند ماهر در زنجان
استخدام پلی استرکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد
استخدام تعدادی رابیتس کار در کرج
استخدام تعدادی کارگر ساده و ماهر آقا جهت رابیتس کاری در کرج
استخدام تعدادی زیادی آرماتور بند ماهر جهت کار در تهران
استخدام تعدادی کارگر ماهر با توانایی کار در ارتفاع - تهران
استخدام کارگر ساده جهت کانال سازی در مشهد
استخدام کارگر پلی استرکار ساده و نیمه ماهر در مشهد