استخدام نیروی ماهر جهت اجرای سنگ، کاشی و سرامیک در مشهد
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارگر ساختمانی ساده با جای خواب در مشهد
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر نماشوی ساختمان در مشهد
مشخص نشده
۱۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی آرماتوربند در یک شرکت بزرگ در مشهد
مشخص نشده
۳۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی متعهد سنگ کاری در مشهد
مشخص نشده
۵۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت