ارسال آسان
استخدام طراح چاپ (طراحی محصول) در شرکت ارشک بنیامین در تهران
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۲۰، جوانمرد قصاب
تمام وقت
استخدام طراح چاپ در اعظم اسکندری در تهران
مشخص نشده
۱۳ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
تمام وقت
استخدام طراح چاپ در چاپخانه دیجیتال روز در تهران
تهران
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام اپراتور چاپ دیجیتال با بیمه و پاداش در موسسه انتشاراتی سبزان
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
تهران منطقه ۶، ایرانشهر
تمام وقت پاره وقت