ارسال آسان
استخدام طراح چاپ با بیمه، بیمه تکمیلی، پاداش و وام در شرکت نقش رنگ خجستگان
۳ روز قبل
تهران منطقه ۹، فتح
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح چاپ با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
تمام وقت