استخدام نجار ماهر استیل کار با حقوق تا 12 میلیون تومان، بیمه در تهران
مشخص نشده
۶ روز قبل
تهران چهاردانگه
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام نجار ماهر با بیمه و حقوق تا 12 میلیون در گروه تولیدی صنایع چوبی عرب
مشخص نشده
۳۱ روز قبل
تهران چهاردانگه
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت