استخدام نجار با حقوق ثابت 7 تا 10 میلیون و بیمه در یک کارگاه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۲ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام نجار در یک کارگاه نجاری در کهریزک
مشخص نشده
۲۲ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام برش کار کابینت آشپز خانه درآمد تا 9 میلیون، بیمه و پاداش در قرچک
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
تهران قرچک
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام نجار در یک کارگاه نجاری در کهریزک
مشخص نشده
۳۲ روز قبل
تهران
تمام وقت