استخدام تعدادی نجار ماهر میز و صندلی در تهران
استخدام نجار ماهر شرکت بلوط آرمانی در تهران
استخدام یک نجار ماهر جهت تولید بوفه در تهران
استخدام نجار ماهر استادکار جهت همکاری در شرق تهران
استخدام نجار ماهر و نیمه ماهر جهت مبلمان راحتی در چهاردانگه
استخدام نجار حرفه ای با سابقه کار جهت شرکت خصوصی
استخدام نجار در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام 5 ردیف شغلی دریک شرکت معتبر تولیدی در تهران
استخدام کارگر جهت نجاری و برشکاری MDF در تهران
استخدام برشکار ماهر جهت کمد ودراور در محدوده خلازیل
استخدام نجار ماهر،رنگ کار چوب در مجموعه نجاری در تهران
استخدام نجار ماهر و نیمه ماهر جهت تولیدی مبلمان در تهران
استخدام نجار مبل جهت هکاری در تهران
استخدام تعدادی نجار نیمه ماهر جهت همکاری در تهران
استخدام نجار کابینت جهت همکاری در شهر تهران
استخدام نجار ماهر و نیمه ماهر در محدوده خاوران - فرون آباد
استخدام نجار ماهر جهت ساخت فرم شومینه در تهران
استخدام کارگر نجار فرنگی ساز ساختمان ماهر نیمه ماهر و ساده
استخدام نجار ماهر و نیمه ماهر مبل استیل و صندلی
استخدام کارگر ماهر و نیمه ماهر نجار جهت پروژه های دکوراسیون