استخدام مترجم ترکی استانبولی در شرکت روژان پوست پاسارگاد/تهران
استخدام به مترجم حرفه ای کلیه زبانها در تهران
استخدام مترجم جهت ترجمه کتاب از کلیه زبان ها به فارسی
استخدام مترجم زبان ترکی خانم در تهران
استخدام کارمند مترجم مسلط به زبان ترکی استانبولی و انگلیسی
استخدام مدرس زبان در یکی از معتبر ترین موسسات زبان شرق تهران
استخدام مدرس و مترجم زبان ترکی استانبولی بصورت تمام وقت
استخدام آقا با تسلط کامل به خواندن و نوشتن ترکی استانبولی
استخدام مترجم با تجربه ترکی استانبولی جهت همکاری در دفتر ترجمه
استخدام مترجم خانم و آقا مسلط به ترکی استانبولی
استخدام کارمند مسلط به زبان انگلیسی آشنا به ترکی استانبولی
استخدام مترجم زبان ترکی استانبولی آقا در مازندران
استخدام مترجم جهت انتشارات شگفت در تهران
استخدام مترجم ترکی استانبولی آقا جهت شرکت ساختمانی
استخدام کارمند خانم مسلط به زبان ترکی استانبولی
استخدام مترجم استانبولی آقا باسابقه مفید کاری جهت شرکت ساختمان
استخدام مترجم خانم(مسلط به خواندن و نوشتن زبان ترکی استانبولی)
استخدام مترجم مسلط به ترجمه متون ترکی استانبولی در تهران
استخدام تعدادی مترجم زبان ترکی استانبولی در تهران
استخدام یک خانم مترجم زبان ترکی استانبولی در تهران