استخدام وردست شیرینی پز با پاداش در یک کارگاه شیرینی پزی در پاسداران
مشخص نشده
۵۵ روز قبل
تهران منطقه ۴، پاسداران - ضرابخانه
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام دستیار ساده قناد در یک کارگاه شیرینی معتبر در تهران
مشخص نشده
۸۵ روز قبل
تهران منطقه ۴، پاسداران - ضرابخانه
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 6,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام دستیار قناد (بدون سابقه کار) در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۳۲ روز قبل
تهران منطقه ۳، دروس
تمام وقت