استخدام کلوچه و شیرمال پز ماهر جهت همکاری در تهران
استخدام 7 ردیف شغلی در یک رستوران معتبر در تهران
استخدام استاد کار قناد ماهر و وردست ماهر در تهران
استخدام کارگر ماهر در تولیدی نان و شیرینی در شهر تهران
استخدام یک نفر جهت پخت دنات در شهر تهران
استخدام استادکار کیک ساز با حقوق و مزایای عالی
استخدام ترکار و کیک ساز ماهر جهت همکاری با قنادی در تهران
استخدام کیک ساز و فوندانت کار ماهر جهت قنادی در شمال شرق تهران
استخدام قناد ماهر جهت کاردر واحد صنعتی در تهران
استخدام نیروی قناد خشک کار حرفه ای با سابقه کار در تهران
استخدام کیک و شیرینی پز جهت کافه ای در تهران
استخدام کیک ساز فوندانت کار ماهر آقا جهت قنادی در تهران
استخدام باقلوا زن حرفه ای و وردست کیک پز در تهران
استخدام قناد جوان در زمینه پخت نان های حجیم و شیرینی
استخدام نیازمندنیروی خشک کارحرفه ای جهت کارگاه قنادی
استخدام نیروی خانم جهت دیزاین شیرینی در تهران
استخدام فانتزی کار ماهر و با سابقه در محدوده گرمدره-غرب تهران
استخدام نیروی نان فانتزی کار ماهر و با سابقه در تهران
استخدام مدرس جهت تدریس در آموزشگاه شیرینی پزی در تهران
استخدام قناد حرفه ای در شرکت زال ایرانیان (قهوه لمیز) در تهران