استخدام مسئول اداری در یک شرکت مهندسی معتبر در محدوده سیدخندان
استخدام مدیر امور اداری در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام مدیر داخلی،تکنسین یا کارشناس فنی و پشتیبانی در تهران
استخدام مدیر اداری،کارشناس اداری،کارشناس پروژه های ITIL-تهران
استخدام مدیر داخلی در یک شرکت بازرگانی در تهران
استخدام مدیر اداری و پشتیبانی آقا در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام مدیر اداری مجرب خانم در شهرک صنعتی شمس آبـاد
استخدام مدیر داخلی خانم جهت لابراتوار دندانپزشکی
استخدام سرپرست اداری و منابع انسانی در تهران
استخدام سرپرست امور اداری خانم مسلط به office در تهران
استخدام مدیر اجرایی،مدیر داخلی در یک انتشارات معتبر در تهران
استخدام پزشک متخصص داخلی،مدیر داخلی در تهران
استخدام مدیر داخلی،مربی کودک،نیروی خدماتی (نظافت چی) در تهران
استخدام کارشناس فروش،مدیر داخلی،مسِئول دفتر در تهران
استخدام مدیر مالی و اداری جهت همکاری در شهر تهران
استخدام مدیر داخلی و مدیر اداری خانم جهت کار در شرکت
استخدام کارشناس اداری مسلط به آفیس و امور اداری
استخدام مسئول امور اداری در یک شرکت معتبر تولیدی
استخدام مسئول اداری مسلط به کامپیوتر، اتوماسیون اداری
استخدام مسئول امور اداری(مسلط به نرم افزار PW KARA)-تهران