ارسال آسان
استخدام کارمند پذیرشگر هتل با بیمه در هتل آپارتمان ونک در تهران
مشخص نشده
۴۵ دقیقه قبل
تهران منطقه ۳، ونک
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس پذیرش هتل در هتل آپارتمان وزرا در تهران
تهران منطقه ۶، گاندی
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 8,500,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول پذیرش با بیمه، پاداش در یک مجتمع خودرویی در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۷، عباس آباد
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارمند پذیرش در فیزیوتراپی مرکزی شریعتی در تهران
تهران منطقه ۳، جلفا
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول پذیرش با بیمه در مجموعه هوپو در تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس پذیرش با بیمه و پاداش در یک مجتمع خودرویی در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۷، عباس آباد
تمام وقت