استخدام مدرس زبان در یکی از معتبر ترین موسسات زبان شرق تهران
استخدام اساتید زبان انگلیسی،زبان آلمانی،زبان فرانسه در تهران
استخدام مدرس مجرب زبان های انگلیسی،آلمانی با حقوق عالی-پیروزی
استخدام مدرس مجرب زبان های انگلیسی و آلمانی با حقوق عالی،بیمه
استخدام مدرس زبان انگلیسی و آلمانی در تهران شعبه ستارخان
استخدام مدرس مجرب زبان های انگلیسی،آلمانی با حقوق عالی-نارمک
استخدام مدرس زبان (انگلیسی-آیلتس-آلمانی-فرانسه و ترکی) - تهران
استخدام اساتید زبان انگلیسی و آلمانی در مرکز تافل زبان نگار
استخدام مدرس زبان آلمانی در سطوح بالا با حقوق عالی
استخدام اساتید زبانهای خارجه(انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی ، ترکی)
استخدام مدرس زبان(انگلیسی، آلمانی، فرانسه و ترکی) - تهران
استخدام مدرس مجرب زبا( انگلیسی، آلمانی، فرانسه و ترکی)-ستارخان
استخدام اساتید زبان های انگلیسی،فرانسه و آلمانی در تهران
استخدام مدرسین مجرب زبان های انگلیسی - آلمانی - فرانسه و ترکی
استخدام مدرس زبان(انگلیسی، آلمانی، فرانسه و ترکی)- پیروزی
استخدام مدرس زبان آلمانی جهت همکاری در شهر تهران
استخدام مدرس باسابقه آلمانی جهت تدریس به بزرگسال
استخدام مدرسین و سوپروایزرهای باتجربه زبان آلمانی
استخدام مدرس آلمانی خانم جهت همکاری در غرب تهران
استخدام مدرس زبان آلمانی با سابقه تدریس از مبتدی تا پیشرفته