استخدام فروشگاه رینگ و لاستیک جاوید در شهر شیراز
به کارگر تعویض لاستیک در فروشگاه رینگ و لاستیک جاوید در شهر شیراز نیازمندیم.
استخدام کارگر پنچرگیر و تعویض روغنی، فروش لاستیک
به کارگر پنچرگیر و تعویض روغنی، فروش لاستیک با تجربه در تهران نیازمندیم.
استخدام کارگر جهت تعویض روغنی در شهر تهران
به کارگر جهت تعویض روغنی ماهر یا نیمه ماهر باجای خواب در تهران نیازمندیم.
استخدام کارگرماهر تعویض روغنی و پنچرگیری در غرب تهران
به کارگرماهر تعویض روغنی و پنچرگیری در غرب تهران نیازمندیم.
استخدام کارگر ماهر جهت تعویض روغنی و پنچرگیری در تهران
به کارگر ماهر جهت تعویض روغنی و پنچرگیری در تهران نیازمندیم.
استخدام کارگر ماهر جهت کار در تعویض روغنی در تهران
به کارگر ماهر جهت کار در تعویض روغنی در تهران محدوده پونک نیازمندیم.
استخدام تعویض روغن کار و پنچرگیر ماهر در منطقه لواسان
به تعویض روغن کار و پنچرگیر ماهر در منطقه لواسان نیازمندیم.
استخدام کارگر ماهر یا ساده جهت تعویض روغنی در تهران
به کارگر ماهر یا ساده جهت تعویض روغنی در تهران نیازمندیم.
استخدام کارگر ماهر پنچرگیر و تعویض روغنی در تهران
به کارگر ماهر پنچرگیر و تعویض روغنی در تهران محدوده جنوب نیازمندیم. با جای خواب
استخدام کارگر آقا جهت تعویض روغنی در کرج
به کارگر آقا ترجیحاً ماهر جهت تعویض روغنی در کرج (محدوده گلشهر) نیازمندیم.
استخدام کارگر ماهر تعویض روغنی جهت کار در شهرک اکباتان
به کارگر ماهر تعویض روغنی جهت کار در شهرک اکباتان بیمه 2 نیازمندیم.
استخدام کارگر ماهر جهت تعویض روغنی در کرج
به یک نفر کارگر ماهر جهت تعویض روغنی در کرج (محدوده میدان کرج) نیازمندیم.
استخدام تعدادی کارگر ماهر تعویض روغنی در شهر تهران
به تعدادی کارگر ماهر تعویض روغنی در شهر تهران نیازمندیم.
استخدام نیرو جهت همکاری با تعویض روغنی در شهر اصفهان
به نیرو جهت همکاری با تعویض روغنی در شهر اصفهان نیازمندیم.
استخدام یک نیروی ماهر جهت کار در آپاراتی خودروهای سنگین
به یک نیروی ماهر جهت کار در آپاراتی خودروهای سنگین در شهر قم نیازمندیم.
استخدام تعدادی کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت کار در تعویض روغنی
به تعدادی کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت کار در تعویض روغنی در تهران محدوده هفت حوض نیازمندیم.
استخدام تعدادی کارگر ماهر تعویض روغنی در تهران
به تعدادی کارگر ماهر تعویض روغنی در تهران نیازمندیم .
استخدام کارگر تعویض ‎روغنی پنچر گیری در تهران
به کارگر تعویض ‎روغنی پنچر گیری در تهران نیازمندیم.
استخدام نیروی تعویض روغن کار ماهر در مشهد
به یک نیروی تعویض روغن کار ماهر در مشهد نیازمندیم.
استخدام شاگرد آقا جهت تعویض روغنی در شهر همدان
به شاگرد آقا جهت تعویض روغنی در شهر همدان با ۱۸ الی ۲۵ سال سن همراه با آموزش نیازمندیم.