استخدام پرس کار و مونتاژکار در شرکت مهندسی حقی از البرز
مشخص نشده
۲۲ روز قبل
تهران منطقه ۲۱، وردآورد
تمام وقت کارآموزی
استخدام پرس کار و مونتاژکار در شرکت مهندسی حقی از تهران
مشخص نشده
۲۲ روز قبل
تهران منطقه ۲۱، وردآورد
تمام وقت کارآموزی