استخدام کارآموز دندانسازی و دندان ساز در تهران
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
تهران منطقه ۲، برق آلستوم(ستارخان)
تمام وقت کارآموزی
استخدام دندانساز در یک لابراتوار معتبر در تهران
مشخص نشده
۸۰ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
تمام وقت کارآموزی
استخدام دندانساز در یک لابراتوار معتبر در تهران
مشخص نشده
۹۹ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
تمام وقت کارآموزی