استخدام استادکار در زمینه چاپ در کرج
به استادکار در زمینه چاپ جهت راه اندازی چاپخانه در کرج نیازمندیم.
استخدام جلد ساز و پایه تقویم ساز بصورت کنتراتی در تهران
به جلد ساز و پایه تقویم ساز بصورت کنتراتی در تهران منطقه باغ آذری شوش نیازمندیم.
استخدام تعدادی کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت کار در صحافی-قم
به تعدادی کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت کار در صحافی در قم نیازمندیم.
استخدام اپراتور دستگاه چاپ در شهر مشهد
به اپراتور دستگاه چاپ ، فوق دیپلم به بالا در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام نیروی خانم جهت کار در چاپخانه در تابلو جواد در سیرجان
به یک نیروی خانم به صورت یک شیفت جهت کار در چاپخانه در تابلو جواد در سیرجان نیازمندیم.
استخدام مونتاژکار جهت فرم بندی کتاب برای واحد لیتوگرافی
یک موسسه چاپ و لیتوگرافی به یک مونتاژکار جهت فرم بندی کتاب برای واحد لیتوگرافی (پلیت ستر ) نیازمند است.
استخدام تعدادی نیروی ماهر جهت کار در جلدسازی در تهران
به تعدادی نیروی ماهر جهت کار در جلدسازی در تهران محدودهخاوراننیازمندیم.
استخدام اپراتور دستگاه چاپ دیجیتال دارای سابقه در شیراز
به اپراتور دستگاه چاپ دیجیتال دارای سابقه کار در زمینه چاپ دیجیتال با حقوق ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان + بیمه + اضافه کاری در شهرک صنعتی بزرگ شیراز نیازمندیم.
استخدام اپراتور دستگاه چاپ اکو سالونت با سابقه کار
به اپراتور دستگاه چاپ اکو سالونت با سابقه کار و مسلط به فتوشاپ و کرل در محدوده شرق نیازمندیم.
استخدام افست کار جهت کار در چاپخانه - یزد
به افست کار جهت کار در چاپخانه در یزد (محدوده خیابان امام) نیازمندیم.
استخدام کارگر ماهر صحافی خانم و آقا در تهران
به کارگر ماهر صحافی خانم و آقا در تهران محدوده خاور شهر نیازمندیم.
استخدام تعدادی نیروی خانم جهت مونتاژ چاپ در قم
به تعدادی نیروی خانم جهت مونتاژ چاپ در قم نیازمندیم.
استخدام استادکار و شابلون زن چاپ سیلک در مشهد
به تعدادی استادکار و شابلون زن چاپ سیلک آقا در شیفت شب و روز در مشهد نیازمندیم.
استخدام تعدادی کارگر ساده صحافی خانم و آقا در تهران
به تعدادی کارگر ساده صحافی خانم و آقا در تهران نیازمندیم.
استخدام نیروی آقا جهت کار در صحافی در قم
به تعدادی نیروی آقا جهت کار در صحافی با حقوق ساعتی در قم نیازمندیم.
استخدام نیروی ماهر آقا جهت کار در صحافی در قم
به چند نیروی ماهر آقا جهت کار در صحافی در قم نیازمندیم.
استخدام کارگر ساده آقا جهت کار چاپ دیجیتال با سابقه کار
به کارگر ساده آقا جهت کار چاپ دیجیتال با سابقه کار در تهران نیازمندیم.
استخدام همکار آقا جهت ساخت شابلون (چاپ سیلک) در مشهد
به همکار آقا جهت ساخت شابلون (چاپ سیلک) به صورت پاره وقت در مشهد در شهرک صنعتی توس نیازمندیم.
استخدام تعدادی خانم به صورت تمام وقت جهت کارگاه طلاکوبی
به تعدادی خانم به صورت تمام وقت جهت کارگاه طلاکوبی در اصفهان نیازمندیم.
استخدام نیروی ماهر جهت کار در چاپخانه در بندر عباس
به دو نفر نیروی ماهر جهت کار در چاپخانه در بندر عباس نیازمندیم. تک شیفت و دو شیفت