استخدام ناجی با حقوق تا 4/5 میلیون، بیمه، بیمه تکمیلی در مجموعه ورزشی آفتاب
تهران منطقه ۳، آرارات
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 4,500,000 تومان
تمام وقت