استخدام غریق نجات جهت سرزمین موج های آبی در مشهد
مشخص نشده
۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام ناجی آقا دو یا سه ساله در تهران
مشخص نشده
۸۵ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام نجات غریق خانم جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۱۵۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت