استخدام جوشکار با بیمه و پاداش در شرکت خدمات صنعتی برق آسان تبریز
آذربایجان شرقی
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت