استخدام مهندس کنترل کیفیت (QC)مسلط به انجام آزمایش غیر مخرب
استخدام سرپرست تضمین کیفیت خانم لیسانس صنایع
استخدام سرپرست داخلی تضمین کیفیت(دکتری داروسازی ) در تهران
استخدام مدیر تضمین کیفیت جهت یک واحد تولید قطعات خودرو
استخدام مدیر تضمین کیفیت جهت کار در واحد تولیدی قطعات خودرو
استخدام مسئول تضمین کیفیت در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام مدیر تضمین کیفیت در یک شرکت معتبر در سیاهسنگ (بومهن)
استخدام مسئول تضمین کیفیت در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام مدیر تضمین کیفی،مدیرکنترل کیفیت،مدیرانبار،سرپرست انبار
استخدام مدیر تضمین کیفیت مسلط به Iso۹۰۰۱ در تهران
استخدام کارشناس مکانیک یا صنایع آشنا به استاندارد
استخدام مدیر تضمین کیفیت در یک گروه ورزشی معتبر در تهران
استخدام مدیر کنترل کیفیت و تضمین کیفیت قطعات خودرو
استخدام مهندس صنایع مسلط به امور سیستم مدیریت
استخدام مدیر تضمین کیفیت در شرکت تولیدی در تهران
استخدام انباردار و مهندس صنایع خانم در یک شرکت معتبر در گرمسار
استخدام جهت همکاری با شرکت معتبر مهندسی در شهر تهران
استخدام کارشناس کنترل کیفیت با سابقه جهت همکاری در تهران
استخدام‌سرپرست‌تضمین‌کیفی،کارشناس‌بودجه،کارشناس‌مدیریت دانش
استخدام مسئول تضمین کیفیت در یک مرکز آزمایشگاهی