ارسال آسان
استخدام منشی در محدوده گیشا تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲، گیشا
تمام وقت
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام کارمند پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه با بیمه در تهران
تهران منطقه ۶، فاطمی
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس برگزاری رویداد با حقوق ثابت و بیمه در تهران
تهران منطقه ۱، اوین
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان تا 8,500,000 تومان
تمام وقت