استخدام استاد کار تزریق پلاستیک ساکن شرق یا جنوب شرق تهران
استخدام کارگر ماهر تزریق پلاستیک در تهران
استخدام تزریق پلاستیک کار ماهر آشنا به دستگاه چینی و ایرانی
استخدام تزریق کار ماهر،انبار دار آقا در تهران
استخدام کارگر تزریق پلاستیک با تجربه در تهران
استخدام تعدادی اپراتور دستگاه تزریق پلاستیک در تهران
استخدام کارگر ساده جهت کار در کارگاه تزریق پلاستیک
استخدام اپراتور ماهر دستگاه تزریق لاستیک جهت کار در پرند
استخدام استادکار تزریق پلاستیک مسلط به بوله و پارسیان