ارسال آسان
استخدام اپراتور تزریق پلاستیک با بیمه در یک شرکت معتبر در شاد آباد
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۱۸، شاد آباد
تمام وقت
استخدام قالب ساز پلاستیک با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۵ روز قبل
تهران منطقه ۱۸، شاد آباد
تمام وقت
استخدام اپراتور تزریق پلاستیک با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۵ روز قبل
تهران منطقه ۱۸، هفده شهریور
تمام وقت