استخدام چرخکار ماهر در یک مجموعه در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام چرخکار راسته دوز با حقوق تا 6 میلیون در یک کارگاه معتبر در پونک
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۲، پونک
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام چرخکار راسته دوز در یک کارگاه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۰ ساعت قبل
تهران منطقه ۲، پونک
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام چرخکار در یک مجموعه در تهران
مشخص نشده
۷ روز قبل
تهران منطقه ۱۴، جوادیه
تمام وقت
استخدام خیاط ماهر در مجموعه مونلی دیزاین در محدوده ظفر
مشخص نشده
۸ روز قبل
تهران منطقه ۳، ظفر
تمام وقت
استخدام چرخکار راسته دوز با حقوق تا 6 میلیون در یک کارگاه معتبر در پونک
مشخص نشده
۱۴ روز قبل
تهران منطقه ۲، پونک
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام چرخکار در یک کارگاه خیاطی در تهران
مشخص نشده
۱۴ روز قبل
تهران منطقه ۳، ونک
پاره وقت
استخدام چرخکار در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۵ روز قبل
تهران شهریار
تمام وقت
استخدام خیاط ماهر در مجموعه مونلی دیزاین در محدوده ظفر
مشخص نشده
۱۸ روز قبل
تهران منطقه ۳، ظفر
تمام وقت
استخدام خیاط و چرخکار راسته دوز در یک مزون تولید پوشاک در جوادیه تهرانپارس
مشخص نشده
۲۰ روز قبل
تهران منطقه ۴، جوادیه تهرانپارس
تمام وقت
استخدام چرخکار راسته دوز با حقوق تا 6 میلیون در یک کارگاه معتبر در پونک
مشخص نشده
۳۲ روز قبل
تهران منطقه ۲، پونک
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت