ارسال آسان
استخدام تکنسین دکل کار در شرکت پویندگان ارتباط پارس نیکان در تهران
تهران منطقه ۶، سنایی
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت