استخدام 2 ردیف شغلی در شرکت گسترش ارتباطات مبنا در تهران
استخدام دکل کار در شرکت مهرگان دانش پژوه در تهران
استخدام تکنسین دکل رو در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام دکل کار(مسلط به کار بر روی دکل های مهاری و خود ایستا)
استخدام کارشناس کار در ارتفاع (دکل کار) در تهران
استخدام تکنسین دکل رو در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام دکل کار در شرکت مهرگان دانش پژوه در تهران
استخدام کارشناس Call Center فروش،کارشناس کار در ارتفاع
استخدام دکل کار در شرکت مهرگان دانش پژوه در تهران
استخدام کارشناس نصب مودم،دکل کار،کارشناس NOC در تهران
استخدام کارشناس نصب ( دکل کار )آقا در تهران
استخدام کارشناس نصب مودم،دکل کار،تکنسین نصب وایرلس،کارشناس NOC
استخدام کارشناس نصب مودم،دکل کار در شرکت گسترش ارتباطات مبنا
استخدام دکل کار آقا در شرکت نواندیشان ارتباط امن رسیس در
استخدام دکل کار،تکنسین نصب وایرلس در شرکت گسترش ارتباطات مبنا
استخدام دکل کار در شرکت اینترنتی شبکه رسانه پیشرودر سعادت آباد
استخدام کارشناس مالی و حسابداری،طراح سایت،وایرلس کار در تهران
استخدام کارشناس نصب ( دکل کار)درشرکت پردازگستر ارتباطات برلیان
استخدام دکل کار در شرکت شبکه رسانه در منطقه سعادت آباد
استخدام کارشناس وایرلس - دکل کار در پیشگامان توسعه ارتباطات