استخدام کارشناس کار در ارتفاع (دکل کار) با حقوق تا 10 میلیون، بیمه و پاداش
تهران منطقه ۶، توانیر
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس کار در ارتفاع (دکل کار) با بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش- تهران
۱۲۴ روز قبل
تهران منطقه ۶، توانیر
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس کار در ارتفاع (دکل کار) با حقوق 8 تا 10 میلیون، وام و هدایا
۱۴۲ روز قبل
تهران منطقه ۶، توانیر
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس کار در ارتفاع (دکل کار) با حقوق 8 تا 10 میلیون، وام و هدایا
۱۷۰ روز قبل
تهران منطقه ۶، توانیر
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت