استخدام 14 عنوان شغلی در شرکت معتبر ماشین سازی در شهرک صنعتی جی اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
استخدام 14 عنوان شغلی در شرکت معتبر ماشین سازی در شهرک صنعتی جی اصفهان
مشخص نشده
۲۲ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای