استخدام جوشکار در یک شرکت رگال سازی در تهران
مشخص نشده
۱۰ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام جوشکار با حقوق عالی در تهران
مشخص نشده
۱۰ ساعت قبل
تهران
تمام وقت