ارسال آسان
استخدام کارشناس بازرگانی با بیمه در شرکت آبتین کنترل شرق در تهران
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۳، اختیاریه(رستم آباد)
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
تمام وقت