ارسال آسان
استخدام حراست انبار با بیمه، بیمه تکمیلی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۹، مهرآباد جنوبی
تمام وقت
استخدام حراست با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، نیاوران
تمام وقت
استخدام کارمند مانیتورینگ (پایش تصاویر) با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۴، حکیمیه
حقوق ثابت از 8,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارمند بخش حراست با بیمه و پاداش در موسسه نظم پویا پارسیان
تهران
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام حراست کارخانه با حقوق تا 10 میلیون، بیمه، بیمه تکمیلی در تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲۱، شهرک استقلال
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت