استخدام تکنسین عمران جهت آزمایشگاه خاک و بتن
استخدام نیروی کار آقا دیپلم و فوق دیپلم عمران در تهران
استخدام کاردان معمار یا عمران جهت امور دفتری و تلفنی
استخدام تکنسین و کارشناس دفتر فنی در تهران
استخدام مهندس یا تکنسین عمران یا معماری دارای وسیله نقلیه
استخدام تکنسین عمران جهت آزمایش خاک و بتن
استخدام مهندس یا فوق دیپلم عمران یا معماری - تهران
استخدام تکنسین آزمایشگاه بتن مسلط به نمونه گیری در آزمایشگاه
استخدام یک تکنسین جهت کار در آزمایشگاه بتن در تهران
استخدام تکنسین آزمایشگاه بتن و مقاومت مصالح - تهران
استخدام تکنسین عمران با سابقه راهسازی جهت پروژه های ورامین
استخدام به تکنسین عمران مسئول کارگاه جهت کار در جاجرود - رودهن
استخدام فوق دیپلم عمران، معماری جهت تکنسین کارگاه
استخدام مهندس و تکنسین ساختمان جهت پروژه ساختمانی
استخدام کاردان جهت کار در کارگاه ساختمانی آشنا به تایپ
استخدام تکنسین عمران آقا جهت کار در کارخانه تیرچه سازی
استخدام یک نفر مهندس عمران یا تکنسین - تهران
استخدام تکنسین و سرپرست عملیاتی کارگاه در تهران
استخدام تکنسین عمران جهت کار در کارخانه بتن در تهران
استخدام تکنسین عمران جهت آزمایشگاه بتن در تهران