استخدام انتظامات در یک دانشگاه معتبر در تهران
استخدام نگهبان از تهران و مرکزی جهت شهرک صنعتی مامونیه(ساوه)
استخدام نگهبان و حراست در شرکت میراب در شهرک صنعتی شمس آباد
استخدام نگهبان در هایپر مصالح و خدمات ساختمانی درجاده قدیم کرج
استخدام کارمند امنیت (انتظامات)،کارمند امنیت(کنترل ترافیک)
استخدام مدیر فروش،نگهبان،نیروی خدماتی در گروه پوشاک بارس
استخدام حراست در یک مجموعه درمانی _ زیبایی معتبر
استخدام نگهبان در مدرسه دولتی تطبیقی و بین الملل
استخدام نگهبان با سابقه کار حراست در شرکت ماکسیم - تهران
استخدام نگهبان در تهران و مرکزی شهر مامونیه(ساوه)
استخدام نیروی حفاظت فیزیکی آقا در تهران
استخدام نیروی خانم وآقا جهت نگهبانی در مجتمع تجاری- اداری
استخدام انتظامات آقا در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام مسئول حراست در شرکت جهان خودرو قائم در تهران
استخدام نیروی خانم وآقا جهت نگهبانی در مجتمع تجاری- اداری
استخدام انتظامات،کنترلر،کارتکس در یک فروشگاه زنجیره ای معتبر
استخدام مامور انتظامات آقا در شرکت مپصا در تهران
استخدام انباردار،کارگرخدمات،کارمندحراست/تهران،کرج،متل قو
استخدام کارمند بخش حراست در شرکت بین المللی ماکسیم
استخدام نگهبان شب آقا در شرکت حلوا شکری عقاب در تهران