استخدام سرپرست انبار و توزیع در یک شرکت پخش مواد غذایی/تهران
استخدام کارشناس فروش تلفنی،مدیر تامین،سرپرست انبار در تهران
استخدام سرپرست انبار آقا در شرکت صفر تا صد
استخدام مسول انبار آقا تسلط کامل به اکسل در محدوده ونک
استخدام مسئول انبار آقا در گروه صنعتی پانل مهدی در تهران
استخدام سرپرست انبار در یک شرکت صنایع غذایی معتبر
استخدام سرپرست انبار در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام رئیس انبارها در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام مدیر انبار آقا در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام سرپرست انبار آقا در یک انتشارات معتبر در تهران
استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید و مواد،سرپرست انبار در تهران
استخدام مدیر انبار،کارشناس فروش(با تحصیلات مکانیک خودرو )
استخدام سرپرست انبار و توزیع در یک شرکت پخش مواد غذایی درتهران
استخدام سرپرست انبار آقا در شرکت معتبر در تهران
استخدام مدیر انبار در کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی شمس آباد
استخدام سرپرست انبار با آشنایی کامل به کامپیوتر
استخدام مسئول انبار آقا با سابقه در شرکت های خودروسازی