استخدام راننده بیل مکانیکی با حقوق 8.5 تا 9.5 میلیون تومان در مشهد
۴۰ روز قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 8,500,000 تومان تا 9,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام راننده بیل مکانیکی و حفار اکتشافی در شهرستان فنوج
مشخص نشده
۴۹ روز قبل
سیستان و بلوچستان
تمام وقت