استخدام راننده بیل مکانیکی جهت پروژه سد سازی واقع در کلیبر
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام راننده بیل مسلط به لودر در تهران
به راننده بیل مسلط به لودر در تهران نیازمندیم.
استخدام تعدادی راننده با کامیون ده چرخ و بیل مکانیکی در سیرجان
به تعدادی راننده با کامیون ده چرخ و یک دستگاه بیل مکانیکی جهت کار در معدن 3 گل گهر در سیرجان نیازمندیم.
استخدام راننده با گواهینامه ویژه بیل و لودر پایه 1 جهت کارگاه
به راننده با گواهینامه ویژه بیل و لودر پایه 1 جهت کارگاه ساختمانی در تهران نیازمندیم.
استخدام راننده بسیار ماهر بیل مکانیکی برای کار در شهرستان درود
به راننده بسیار ماهر بیل مکانیکی برای کار در شهرستان درود نیازمندیم.
استخدام راننده بیل از استان فارس جهت کار در خراسان رضوی
استخدام تالکوب شرکت معتبر راهسازی و معدنی تالکوب جهت تکمیل کادر خود از استان فارس جهت کارگاه معدنی خود واقع در استان خراسان رضوی - خواف - معدن دولتی سنگان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام راننده بیل از خراسان جنوبی جهت کار در خراسان رضوی
استخدام تالکوب شرکت معتبر راسازی و معدنی تالکوب جهت کارگاه معدنی تکمیل کادر خود از استان خراسان جنوبی جهت کار در خراسان رضوی خواف - معدن دولتی سنگان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام راننده بیل از خراسان شمالی جهت کار در خراسان رضوی
استخدام تالکوب شرکت معتبر راهسازی و معدنی تالکوب از استان خراسان شمالی جهت کارگاه معدنی خود واقع در استان خراسان رضوی - خواف - معدن دولتی سنگان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام راننده بیل از استان یزد جهت کار در خراسان رضوی
استخدام تالکوب شرکت معتبر راهسازی و معدنی تالکوب جهت تکمیل کادر خود از استان یزد جهت کارگاه معدنی خود واقع در استان خراسان رضوی - خواف - معدن دولتی سنگان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام راننده بیل جهت کارگاه معدنی در استان خراسان رضوی
استخدام تالکوب شرکت معتبر راهسازی و معدنی تالکوب جهت کارگاه معدنی خود واقع در استان خراسان رضوی - خواف - معدن دولتی سنگان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام راننده بیل زنجیری در کرج
به راننده بیل زنجیری با سابقه کار در کرج نیازمندیم.
استخدام راننده بیل هپکو جهت کار در بندر عباس
به یک راننده بیل هپکو ماهر با بیمه و حقوق مکفی جهت کار در بندر عباس نیازمندیم.
استخدام تعدادی راننده بیل زنجیری در تهران
به تعدادی راننده بیل زنجیری در تهران نیازمندیم.
استخدام راننده بیل مکانیکی در شرکت معتبر معدنی-شهرستان گناباد
به دو نفر راننده بیل مکانیکی با تجربه کار با چکش مکانیکی در یک شرکت معتبر معدنی در شهرستان گناباد نیازمندیم.
استخدام راننده بیل مکانیکی جهت زمین های کشاورزی در یزد
به راننده بیل مکانیکی جهت زمین های کشاورزی در یزد نیازمندیم.
استخدام راننده بیل مکانیکی جهت یک شرکت راهسازی در زنجان
به یک نفر راننده بیل مکانیکی جهت یک شرکت راهسازی در زنجان نیازمندیم. ساعت مراجعه : ۹ الی ۱۱
استخدام یک راننده بیل بکهو ساکن تهران یا پردیس
به یک راننده بیل بکهو ساکن تهران یا پردیس نیازمندیم.
استخدام راننده بیل مکانیکی با بیمه و جای خواب در تهران
به راننده بیل مکانیکی با ۸ سال سابقه حقوق ۲/۵۰۰ با بیمه و جای خواب در تهران نیازمندیم.
استخدام راننده غلطک ویژه دار و راننده بیل مکانیکی ویژه دار
به راننده غلطک ویژه دار و راننده بیل مکانیکی ویژه دار ساکن رباط کریم - پرند و حومه نیازمندیم.
استخدام دو نفر راننده بیل بکهو با سابقه کار در شهر مشهد
به دو نفر راننده بیل بکهو با سابقه کار در شهر مشهد نیازمندیم.