استخدام ادیومتریست با پروانه کار در تهران جهت درمانگاه
استخدام پزشک شنوایی سنجی جهت درمانگاه هاشمی در تهران
استخدام یک نفر ادیولژیست جهت شیفت عصر - تهران
استخدام شنوایی سنج جهت همکاری در درمانگاه در تهران
استخدام ۶ ردیف شغلی در یک مجموعه معتبر در تهران
استخدام انتظامات،کنترلر،کارتکس در یک فروشگاه زنجیره ای معتبر
استخدام کارشناس شنوایی سنج جهت کار در تهران
استخدام شنوایی سنج با دستگاه جهت درمانگاه شبانه روزی
استخدام ادیولوژیست در یک شرکت معتبر تجهیزات پزشکی در تهران
استخدام فارغ التحصیل شنوایی سنجی (اودیولوژیست) در تهران
استخدام کارشناس شنوایی سنجی دارای مدرک و مهر طب کار
استخدام کارشناس اودیولوژلیست جهت مرکز تخصصی طب کار در تهران
استخدام ادیولوژیست (شنوایی سنج) جهت مرکز طب کار در تهران
استخدام مدرس،پژوهشگر و مشاور تحقیقات(تمامی رشته ها)/تهران
استخدام تعدادی کارشناس پیراپزشک جهت همکاری در پاکدشت
استخدام نیروی شنوایی سنج جهت کار در درمانگاه در تهران
استخدام ادیولوژیست، شنوایی سنجی خانم در شهر تهران
استخدام اپتومتریست جهت درمانگاه شبانه روزی در تهران
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام پزشک عمومی،اودیو لوژیست،اوپتومتریست در تهران