استخدام 2 ردیف شغلی در شرکت آسانسور سهند در تهران
استخدام سرویس کار آسانسور در زنجان
استخدام تعدادی سرویسکار حرفه ای آسانسور در شهر تهران
استخدام نیروی کار ماهر به امور آسانسور در شهر شیراز
استخدام یک دیپلمه آقا با گواهینامه موتور جهت شرکت آسانسور
استخدام سرویس کار آسانسور با گواهینامه موتور ساکن غرب تهران
استخدام سرویس کار و تعمیرکار آسانسور با موتور در شهر تهران
استخدام شرکت آسانسور یاران جوان در شیراز
استخدام تعمیرکار آسانسور با گواهینامه موتور در شهر تهران
استخدام تعدادی سرویس کار آسانسور در کرج
استخدام یک نفر تکنسین ماهر آسانسور جهت کار در شهر تهران
استخدام تعدادی نیروی کار آسانسور جهت همکاری در کرمان
استخدام شاگرد جهت آسانسور کاری در زنجان
استخدام کارگر ساده و نیمه ماهر جهت کار آسانسور
استخدام یک نفر سرویسکار آسانسور با تجربه و مجرب در تهران
استخدام سرویس کار و تعمیرکار آسانسور با موتورسیکلت در تهران
استخدام تعمیرکار و سرویس کار ماهر آسانسور با مدرک تکنسین فنی
استخدام نیروی فنی آشنایی نسبی با آسانسور در کرج
استخدام سرویسکار مجرب آسانسور در تهران
استخدام سرویسکار آسانسور جهت شرکت معتبر در کرج