ارسال آسان
استخدام سرویسکار آسانسور در آسانسور بهسواران در تهران
تهران منطقه ۹، مهرآباد جنوبی
حقوق ثابت تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام سرویسکار آسانسور با بیمه و پاداش در شرکت لیو تجارت اورآسیا در جردن
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 6,500,000 تومان
تمام وقت