ارسال آسان
استخدام تدوینگر با دریافتی تا 4 میلیون و بیمه در شرکت الیکا الکتریک
۱ روز قبل
اصفهان
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام تدوینگر و طراح کلیپ در بنیان اندیشمند خندان در مشهد
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 5,500,000 تومان
تمام وقت