استخدام کارشناس بهداشت حرفه ای و نمونه گیر آزمایشگاه در تهران
مشخص نشده
۳ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
استخدام نمونه گیر آزمایشگاه در یک آزمایشگاه در تهران
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
استخدام تکنسین آزمایشگاه و بازاریاب فعال در تهران
مشخص نشده
۲۵ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری