ارسال آسان
استخدام تکنسین آزمایشگاه با بیمه، وام و پاداش در تهران
مشخص نشده
۳ روز قبل
تهران منطقه ۲۰، سرتخت
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 5,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام تکنسین آزمایشگاه با حقوق تا 6 میلیون، بیمه، وام و پاداش در تهران
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
تهران منطقه ۲۰، سرتخت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت