ارسال آسان جدید
ارسال آسان
استخدام پژوهشگر (محقق) در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، ونک
پاره وقت
ارسال آسان
ارسال آسان جدید
استخدام کارشناس تحقیق و توسعه با بیمه در شرکت سام هایتک در تهران
۷ ساعت قبل
تهران
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مهندس شیمی با بیمه و پاداش در شرکت آذین رخ پندار در تهران
۷ ساعت قبل
تهران منطقه ۵، کوی مهران
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام مهندس R&D در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
تهران منطقه ۲۲، شهرک راه آهن
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
ارسال آسان جدید
استخدام کارشناس تحقیق و توسعه در شرکت پویا فناوران یسان در احمدآباد مستوفی
مشخص نشده
۱۴ ساعت قبل
تهران احمد آباد مستوفی
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مشاور جهت R&D و شرکت توسعه در پارس سینوهه پاد در تهران
۵ روز قبل
تهران منطقه ۱۸، شاد آباد
تمام وقت پاره وقت
استخدام محقق و پژوهشگر در شرکت مهندسی اندیشه و عمران محیط در تهران
تهران منطقه ۴، حکیمیه
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام محقق و پژوهشگر دانشگاهی در موسسه پگاه پژوهان در تهران
مشخص نشده
۷ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
پروژه‌ای دورکاری