استخدام پارکبان جهت کار در رستوران در مشهد
مشخص نشده
۶۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام پارکبان جهت کار در تالار در قزوین
مشخص نشده
۹۴ روز قبل
قزوین
تمام وقت
استخدام پارکبان جهت پارکینگ و حراست در مشهد
مشخص نشده
۱۱۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت