استخدام پارکبان در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۳ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی کارگر ساده در زنجان
مشخص نشده
۳۸ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر ساده در زنجان
مشخص نشده
۴۳ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر ساده آقا در مشهد
مشخص نشده
۵۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام پارکبان و نیروی خدمات در یک کافه معتبر در تهران
مشخص نشده
۸۵ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت