استخدام حراست و پارکبان در هلدینگ بازرگانی نور در تبریز
مشخص نشده
۳۱ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام پارکبان جهت کار در رستوران در مشهد
مشخص نشده
۱۵۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت