استخدام رئیس توزیع و ترابری در شرکت لبنیات صباح در تهران
استخدام 6 ردیف شغلی در شرکت تولید و پخش آی تک در کرج
استخدام موزع با حداقل مدرک دیپلم در اصفهان
استخدام توزیع کننده ( موزع )،راننده با ماشین نیسان در البرز
استخدام مامور پخش آقا جهت همکاری در همدان
استخدام توزیع کننده حرفه ای با مزایا در کرمان
استخدام نیروی فعال تولید و توزیع مواد غذایی - کرج
استخدام سرپرست انبار،موزع (مامور تحویل) در تهران
استخدام نیروی پخش سیار آقا در اصفهان
استخدام راننده توزیع با نیسان،مامور پخش (موزع)،بازاریاب حضوری
استخدام موزع،راننده جهت کار در تهران و البرز
استخدام مجتمع مطبوعاتی نور در شهر اهواز
استخدام 4 ردیف شغلی در البرز و تهران
استخدام مامور ارسال مراسلات در شرکت آریا گیت در اصفهان
استخدام سرپرست فروش،مسئول پخش در چهار محال بختیاری
استخدام راننده یا موزع جهت شرکت پخش مواد غذایی صدک در شیراز
استخدام مسئول پخش جهت همکاری در اصفهان
استخدام نیرو آشنا به توزیع مواد غذایی در شهر بندر عباس
استخدام موزع آقا با خودرو سایپا در شهر شیراز
استخدام راننده و موزع جهت کار در شرکت پخش معتبر در کرمان