استخدام راننده پخش و توزیع با حقوق تا 10 میلیون، بیمه و بیمه تکمیلی
تهران منطقه ۹، فتح
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت