استخدام معلم در مرکز تافل زبان نگار در تهران
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام مدرس زبان های خارجی در موسسه آموزشی پژوهش کرمانشاه
مشخص نشده
۱۶ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام مدرس زبان انگلیسی، روسی و فرانسوی در کردستان
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
کردستان
تمام وقت پروژه‌ای
استخدام مدرس زبان های خارجی در یک استارتاپ در تهران
مشخص نشده
۸۷ روز قبل
تهران
پاره وقت دورکاری
استخدام مدرس زبان های خارجی در یک استارتاپ در آذربایجان شرقی
مشخص نشده
۸۷ روز قبل
آذربایجان شرقی
پاره وقت دورکاری