استخدام فرکار ماهر جهت شیفت شب در مشهد
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام فرکار جهت کار در فست فود در مشهد
مشخص نشده
۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام فرکار و پیتزاپز ماهر در تهران
مشخص نشده
۷ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام فرکار ساندویچ جهت کار در فست فود در مشهد
مشخص نشده
۱۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام گریل کار در فست فود چیکا قم
مشخص نشده
۳۶ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام استادکار ترکار، فردار و بردست ماهر در مشهد
مشخص نشده
۳۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام فرکار ماهر ساندویچی در مشهد
مشخص نشده
۴۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت