استخدام نیروی فرکار جهت کار درساندویچی در مشهد
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام گریل کار ماهر با بیمه در مجموعه برگرد در تهران
مشخص نشده
۱۵ روز قبل
تهران منطقه ۶، ایرانشهر
تمام وقت
استخدام فر کار در یک کافه کتاب معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۸ روز قبل
تهران منطقه ۳، میرداماد
تمام وقت
استخدام فرکار ساندویچ ماهر جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۱۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام فرکار پیتزا جهت کار در فست فود در مشهد
مشخص نشده
۳۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام فرکار ماهر ساندویچی در تهران
مشخص نشده
۳۱ روز قبل
تهران
تمام وقت