استخدام مددکار اجتماعی در موسسه نیکوکاری مهر طه - تهران
موسسه نیکوکاری مهر طه جهت تکمیل کادر تخصصی خود به مددکار اجتماعی خانم متعهد نیازمند است.
استخدام به یک نفر مددکار خانم با سابقه کار مرتبط در تهران
به یک نفر مددکار خانم با سابقه کار مرتبط در تهران نیازمندیم.
استخدام تعدادی خانم فقط روانشناسی بالینی و مددکاری در مشهد
به تعداد محدودی خانم با تحصیلات فقط روانشناسی بالینی و مددکاری جهت کار در مرکز توانبخشی در مشهد نیازمندیم.
استخدام لیسانس مددکاری جهت همکاری در شهر مشهد
به لیسانس مددکاری خانم جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام تعدادی مددکار جهت کار در موسسه خیریه در تهران
به تعدادی مددکار جهت کار در موسسه خیریه در تهران نیازمندیم. ساعت تماس ۱۴ الی ۲۰
استخدام مددکار اجتماعی جهت همکاری در کرج
به مددکار اجتماعی جهت همکاری در کرج نیازمندیم.
استخدام مددکار خانم جهت کار در مرکز سالمندان در تهران
به مددکار خانم جهت کار در مرکز سالمندان در تهران نیازمندیم.
استخدام مددکار پرستار جهت کار در مرکز توانبخشی آویژه
به مددکار پرستار جهت کار در مرکز توانبخشی آویژه در تهران نیازمندیم.
استخدام تعدادی مددکار اجتماعی بصورت پاره وقت و تمام وقت
به تعدادی مددکار اجتماعی بصورت پاره وقت و تمام وقت جهت خیریه در تهران نیازمندیم.
استخدام تعدادی مددکار خانم با تجربه قبلی در کرج
به تعدادی مددکار خانم با تجربه قبلی، با حقوق ثابت + بیمه و مزایا جهت موسسه خیریه در کرج نیازمندیم.
استخدام روانشناسی یا مددکاری یا علوم اجتماعی آقا در شهر تهران
به روانشناسی یا مددکاری یا علوم اجتماعی آقا جهت امور مددکاری به صورت پاره وقت ساکن شرق تهران یا پردیس در شهر تهران نیازمندیم.
استخدام مربی و مدد کار جهت یک موسسه خیریه در تهران
یک موسسه خیریه در محله قیطریه جهت نگهداری شبانه روزی به مربی و مدد کار خانم، سن ۳۰ تا ۳۵ سال با سابقه کار و مدرک تحصیلی مرتبط نیازمند است.
استخدام مددکار اجتماعی در بنیاد نیکوکاری فرشته ها
استخدام بنیاد نیکوکاری فرشته ها بنیاد نیکوکاری فرشته ها جهت تکمیل کادر خود در استان گیلان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدد کار جهت موسسه خیریه فدک در تهران
به مدد کار با سابقه جهت موسسه خیریه فدک در تهران نیازمندیم.
استخدام مددکار خانم در موسسه خیریه رفاه کودک در مشهد
استخدام خیریه رفاه کودک موسسه خیریه رفاه کودک جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی در مشهد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مددکار خانم در موسسه خیریه رفاه کودک در بیرجند
استخدام موسسه خیریه رفاه کودک موسسه خیریه رفاه کودک جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان جنوبی،بیرجند از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مددکار خانم جهت کار در شیفت عصر در تهران
به مددکار خانم جهت کار در شیفت عصر در تهران نیازمندیم.
استخدام کارشناس مددکار اجتماعی خانم در مشهد
به یک کارشناس مددکار اجتماعی خانم جهت کار در مرکز توانبخشی در مشهد نیازمندیم.
استخدام مددکار اجتماعی خانم جهت موسسه غدیر قاین
به مددکار اجتماعی خانم جهت موسسه غدیر قاین در شهر بیرجند نیازمندیم.
استخدام مددکار اجتماعی در یک موسسه خیریه در تهران
یک موسسه خیریه جهت تکمیل کادر مددکاری خود به مددکار اجتماعی در تهران نیازمند همکاری میباشد.