استخدام شیشه بر ماهر نیمه ماهر جهت کار در کارگاه دوجداره
استخدام کارگر ماهر شیشه بری در تهران
استخدام کارگر مسلط و باتجربه به کار شیشه بری
استخدام شیشه بر ماهر جهت کارگاه شیشه دوجداره در تهران
استخدام کارگر شیشه بر جهت همکاری در تهران
استخدام یک نفر شیشه بر جهت کار در کارگاه شیشه دو جداره
استخدام شیشه بر،نصاب درب وپنجره،دیوارپوش وکفپوش،سقف کاذب وکناف
استخدام ۶ ردیف شغلی در شرکت استادکار در تهران
استخدام استادکار برش شیشه و آئینه در یک شرکت معتبر در تهران