استخدام کارآموز تعمیرات موبایل در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۰ روز قبل
تهران منطقه ۶، میدان ولیعصر
تمام وقت کارآموزی
استخدام تعمیرکار موبایل با بیمه در مرکز تعمیرات موبایل البان در تهران
مشخص نشده
۲۲ روز قبل
تهران منطقه ۱۰، هاشمی
تمام وقت پاره وقت
استخدام تعمیرکار موبایل با بیمه در مرکز تعمیرات موبایل البان در تهران
مشخص نشده
۳۲ روز قبل
تهران منطقه ۱۰، هاشمی
تمام وقت پاره وقت
استخدام دبیر - استاد تعمیرات موبایل (نیمه وقت) با حقوق 15 میلیون تومان
مشخص نشده
۳۶ روز قبل
تهران منطقه ۶، میدان ولیعصر
تمام وقت