ارسال آسان
استخدام نظافتچی با بیمه، بیمه تکمیلی، پاداش در لایف وب در تهران
۱ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 7,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام آبدارچی و خدمات با بیمه، بیمه تکمیلی در داهی طب در تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
حقوق ثابت تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام نظافتچی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۵، پونک جنوبی
تمام وقت