استخدام رسپشن با بیمه، پاداش در یک باشگاه زنجیره ای در تهران
مشخص نشده
۷ روز قبل
تهران منطقه ۱، ولنجک
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
Hiring Hotel Reservation Specialist in Tehran
۱۸ روز قبل
تهران District 3, Mirdamad
6,500,000 up to 11,000,000 Toman
تمام وقت
استخدام رسپشن با بیمه، پاداش در یک باشگاه زنجیره ای در تهران
مشخص نشده
۱۹ روز قبل
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس پذیرش هتل در هتل آپارتمان وزرا در تهران
تهران منطقه ۶، گاندی
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 8,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارمند رسپشن با بیمه، بیمه تکمیلی در برج دوقلو میکا در تهران
مشخص نشده
۴۷ روز قبل
تهران منطقه ۵، سازمان آب
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان تا 9,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس پذیرش هتل در هتل آپارتمان وزرا در تهران
تهران منطقه ۶، گاندی
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 8,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارمند رسپشن با بیمه، بیمه تکمیلی در برج دوقلو میکا در تهران
مشخص نشده
۶۶ روز قبل
تهران منطقه ۵، سازمان آب
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان تا 9,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارمند رزرویشن با بیمه در یک کترینگ در تهران
مشخص نشده
۶۷ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت