استخدام خانم مسلط به مکالمه زبان انگلیسی جهت رسپشن هتل رامتین
استخدام رزرویشن آشنا به کامپیوتر در تهران
استخدام رزرویشن آقا ماهر جهت شیفت شب در تهران
استخدام یکنفر خانم با تجربه جهت آژانس تاکسی سرویس
استخدام رزرویشن شیفت شب جهت تاکسی سرویس نیاوران
استخدام یکنفر رزرویشن آشنا به برنامه پارس آرین در تهران
استخدام رزرویشن آقا جهت کار در آژانس بصورت تمام وقت
استخدام رزرویشن ماهر آژانس با آشنایی کامل به سیستم پارس آرین
استخدام کارمند رزوریشن خانم مسلط به زبان انگلیسی در تهران
استخدام رزرویشن مجرد باتجربه جهت شیفت عصر
استخدام مسئول رزرواسیون در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام رزرویشن آژانس آشنا به برنامه پارس آرین
استخدام یکنفر رزرویشن باتجربه جهت شیفت شب در منطقه غرب
استخدام رزرویشن آقا جهت همکاری در تهران
استخدام آژانس پارک تاکسی گیشا - تهران
استخدام یک نفر رزرویشن مسلط به برنامه پارس آرین
استخدام رزرویشن آقا با سابقه جهت شیفت شب ساکن غرب تهران
استخدام تعدادی رزرویشن خانم یا آقا جهت کار در تاکسی سرویس
استخدام رزرویشن جهت همکاری در تهران
استخدام رزرویشن آشنا به نرم افزار آژانس اتومبیل در تهران