استخدام کارشناس تست نرم افزار در گروه صنعتی پما در تهران
۲۹ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تازه کار - Junior
TSQL
استخدام کارشناس تحلیل و طراحی نرم افزار حقوق از 10 میلیون تومان
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 11,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
ارشد - Senior
UI/UX | SQL | Scrum