استخدام دیجیتال مارکتینگ ،برنامه نویس،کارشناس تست نرم افزار
استخدام کارشناس تست وکنترل کیفیت نرم افزار در تهران
استخدام برنامه نویس،کنترل پروژه،وصول مطابات،تستر و پشتیبان
استخدام تعدادی نیرو جهت تست و پشتیبانی نرم افزار در تهران
استخدام کارشناس کامپیوتر در تهران
استخدام کارشناس نرم افزار یک مجموعه درمانی _ زیبایی معتبر
استخدام کارشناس فناوری اطلاعات خانم در تهران
استخدام کارشناس تست نرم افزار جهت یک شرکت معتبر داروئی
استخدام کارشناس نرم افزار در شرکت پردازش اطلاعات ریسمان
استخدام کارشناس استقرار نرم‌افزار آقا در تهران
استخدام ۱۰ ردیف شغلی در موسسه ایده و تفکر برتر ملاصدرا
استخدام کارشناس آزمون نرم‌افزار، برنامه‌نویس iOS،مسئول دفتر
استخدام کارشناس تست نرم افزار ، برنامه نویس JAVA/ بهپرداز
استخدام ۶ ردیف شغلی درشرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون
استخدام کارشناس استقرار و پشتیبانی اتوماسیون اداری و نرم افزار
استخدام ۴ ردیف شغلی در شرکت حساب رایان پارس در تهران
استخدام کارشناس تست نرم افزار در یک شرکت معتبر تحقیقاتی- تهران
استخدام کارشناس تست و استاندارد نرم افزار در یک شرکت معتبر
استخدام کارشناس تست نرم افزار،کارشناس استقرار و پشتیبانیERP
استخدام کارشناس کامپیوتر در شرکت سنجش افزار آسیا در تهران