در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام مدیریت آقا جهت کار در هتل در مشهد
مشخص نشده
۸۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مدیر آقا جهت کار در هتل در مشهد
مشخص نشده
۹۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مدیر با سابقه جهت هتل آپارتمان در مشهد
مشخص نشده
۱۱۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مدیر داخلی هتل آقا در یک هتل در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱۱۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیرو جهت مدیریت هتل در مشهد
مشخص نشده
۲۳۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مدیر جهت هتل آپارتمان در مشهد
مشخص نشده
۲۴۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت