استخدام مدیر اغذیه و اشربه در هتل 4ستاره در مشهد
مشخص نشده
۸۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مدیر داخلی جهت کار در هتل 4 ستاره در مشهد
مشخص نشده
۱۷۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت