ارسال آسان
استخدام ناظر چاپ در شرکت سامان گستر قلم در تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، دانشگاه تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام طراح چاپ با بیمه و پاداش در مجموعه چاپ دیجیتال آبرنگ نوین در تهران
تهران منطقه ۷، عباس آباد
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح چاپ در مجتمع چاپ و تبلیغات اورانوس در تهران
تهران منطقه ۱۲، بهارستان
حقوق ثابت تا 3,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح چاپ با بیمه، پاداش در چاپ دیجیتال آبرنگ نوین در تهران
تهران منطقه ۷، عباس آباد
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح چاپ با بیمه، پاداش در چاپ دیجیتال آبرنگ نوین در تهران
تهران منطقه ۷، عباس آباد
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان
تمام وقت