استخدام طراح چاپ و بسته بندی در یک کارگاه تولیدی در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱۴، شیوا
تمام وقت پاره وقت
استخدام طراح چاپ در اعظم اسکندری در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام لیتوگراف و فرم بند با بیمه در مجتمع چاپ شفق در تهران
مشخص نشده
۳ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بهارستان
تمام وقت
استخدام اپراتور چاپ دیجیتال با بیمه در مجموعه چاپ دیجیتال فام در قم
مشخص نشده
۵ روز قبل
قم
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح چاپ در اعظم اسکندری در تهران
مشخص نشده
۱۲ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
تمام وقت