استخدام مدرس زبان در یکی از معتبر ترین موسسات زبان شرق تهران
استخدام آقا با تسلط کامل به خواندن و نوشتن ترکی استانبولی
استخدام مترجم با تجربه ترکی استانبولی جهت همکاری در دفتر ترجمه
استخدام مترجم خانم و آقا مسلط به ترکی استانبولی
استخدام کارمند مسلط به زبان انگلیسی آشنا به ترکی استانبولی
استخدام مترجم جهت انتشارات شگفت در تهران
استخدام مترجم ترکی استانبولی آقا جهت شرکت ساختمانی
استخدام کارمند خانم مسلط به زبان ترکی استانبولی
استخدام مترجم استانبولی آقا باسابقه مفید کاری جهت شرکت ساختمان
استخدام مترجم مسلط به ترجمه متون ترکی استانبولی در تهران
استخدام تعدادی مترجم زبان ترکی استانبولی در تهران
استخدام یک خانم مترجم زبان ترکی استانبولی در تهران
استخدام مترجم دورکار در مرکز ای-ترجمه در تهران
استخدام مترجم حرفه ای زبانهای گوناگون در ترجمیتو از سراسر کشور
استخدام مترجم آنلاین در مرکز ترجمه تخصصی آمارد ترجمه در تهران
استخدام کارشناس زبان ترکی استانبولی در مجموعه آموزشی بیاموز
استخدام کارمند خانم مسلط به زبان ترکیه ای در تهران
استخدام مترجم رسمی زبان انگلیسی و زبان های دیگر
استخدام مترجم خانم مسلط به ترکی استانبولی یا انگلیسی
استخدام مترجم زبان ترکی استانبولی آقا جهت همکاری در تهران