استخدام کارشناس بازرگانی با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۰ روز قبل
تهران منطقه ۲، شهرک ژاندارمری
تمام وقت
استخدام مترجم ترکی استانبولی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۷۷ روز قبل
تهران منطقه ۷، سهروردی - باغ صبا
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام مترجم با بیمه، پاداش در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۰۴ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام مترجم فرم زن با پاداش در یک دارالترجمه رسمی در تهران
مشخص نشده
۱۰۵ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری