آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام کمک برشکار تیشرت مردانه با بیمه در شرکت تکین پوش در تهران
مشخص نشده
۷ روز قبل
تهران منطقه ۲۱، شهرک دانشگاه تهران
تمام وقت
استخدام کمک برشکار تیشرت مردانه با بیمه در شرکت تکین پوش در تهران
مشخص نشده
۴۱ روز قبل
تهران منطقه ۲۱، شهرک دانشگاه تهران
تمام وقت
استخدام برش کار در یک خیاطی معتبر در تهران
مشخص نشده
۴۹ روز قبل
تهران منطقه ۲، پونک
تمام وقت پاره وقت
استخدام راسته دوز تریکو در کارگاه تولیدی پوشاک فلورشاپ در تهران
۵۳ روز قبل
تهران رباط کریم
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام برشکار تریکو پوشاک زنانه در کارگاه تولیدی فلورشاپ در رباط کریم
۵۳ روز قبل
تهران رباط کریم
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام نمونه دوز ماهر با حقوق تا 14 میلیون و بیمه در ستارخان
تهران منطقه ۲، برق آلستوم(ستارخان)
حقوق ثابت تا 14,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام نمونه دوز ماهر با حقوق تا 14 میلیون و بیمه در ستارخان
تهران منطقه ۲، برق آلستوم(ستارخان)
حقوق ثابت تا 14,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام نمونه دوز پوشاک درکارگاه تولیدی پوشاک فلورشاپ در تهران
۸۵ روز قبل
تهران منطقه ۲، برق آلستوم(ستارخان)
حقوق ثابت تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام برشکار پوشاک زنانه با حقوق 12 تا 15 میلیون و بیمه در رباط کریم
۸۵ روز قبل
تهران رباط کریم
حقوق ثابت از 12,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام برشکار پوشاک زنانه در کارگاه تولیدی پوشاک بانوان فلورشاپ در تهران
۸۵ روز قبل
تهران منطقه ۲، برق آلستوم(ستارخان)
حقوق ثابت از 11,000,000 تومان تا 13,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام برشکار پوشاک با حقوق 10 تا 12 میلیون، بیمه و بیمه تکمیلی در شهر قدس
۹۷ روز قبل
تهران شهر قدس
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام وردست برشکار در کارگاه تولیدی پوشاک فلورشاپ در رباط کریم
۹۹ روز قبل
تهران رباط کریم
حقوق ثابت 6,000,000 تومان
تمام وقت