استخدام کارگر ساده در شرکت مشکات در تهران
مشخص نشده
۳۲ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعدادی شابلون زن ماهر در تهران
مشخص نشده
۳۶ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام شابلون زن جهت همکاری در تهران
مشخص نشده
۴۳ روز قبل
تهران
تمام وقت