استخدام آشپز و کمک آشپز در پیتزا وسپا در تهران
مشخص نشده
۲۴ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام سالادزن و خانه دار جهت کار در هتل در مشهد
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام سالاد زن با بیمه و پاداش در سالادبار سبد در اقدسیه
مشخص نشده
۳۲ روز قبل
تهران منطقه ۱، اقدسیه
تمام وقت پاره وقت
استخدام سالاد زن با بیمه و پاداش در سالادبار سبد در اقدسیه
مشخص نشده
۴۶ روز قبل
تهران منطقه ۱، اقدسیه
تمام وقت پاره وقت
استخدام آشپز فرنگی، آشپز ساده و سالاد زن در تهران
مشخص نشده
۵۷ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام سالاد زن با بیمه و پاداش در سالادبار سبد در اقدسیه
مشخص نشده
۶۰ روز قبل
تهران منطقه ۱، اقدسیه
تمام وقت پاره وقت