استخدام 3 عنوان شغلی در رستوران سیگنیچر در اصفهان
مشخص نشده
۴۹ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت
استخدام سالاد زن و ساندویچ زن در سالادبار ورده در تهران
مشخص نشده
۷۴ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت