استخدام قصاب جهت همکاری در تهران
مشخص نشده
۹۵ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام قصاب در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۱۱ روز قبل
تهران منطقه ۴، حسین آباد
تمام وقت
استخدام کارگر قصاب ماهر جهت همکاری در تهران
مشخص نشده
۱۲۷ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام قصاب در برگر 1358 در تهران
۱۸۳ روز قبل
تهران منطقه ۲، برق آلستوم(ستارخان)
تمام وقت