در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام کارگر قصاب ماهر جهت کار در تهران
مشخص نشده
۳۲ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام قصاب جهت فروشگاه سهروردی در تهران
مشخص نشده
۷۶ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام قصاب ماهر (گوشت فروش) در تهران
مشخص نشده
۹۵ روز قبل
تهران
تمام وقت