استخدام قصاب ماهر (گوشت فروش) در تهران
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام قصاب آقا در یک فروشگاه در تهران
مشخص نشده
۲۲ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام قصاب ماهر با حقوق توافقی در تهران
مشخص نشده
۳۶ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کارگر جوان قصاب و مرغ کار در تهران
مشخص نشده
۳۹ روز قبل
تهران
تمام وقت