استخدام دستیار حرفه ای ناخن مسلط به مانیکور و پدیکور
استخدام ناخن کار جهت همکاری با سالن قصر عروس
استخدام ناخن کار حرفه ای در شهر تهران محدوده نیاوران
استخدام دستیار ناخن جهت همکاری در سالن گل یوسف آباد
استخدام تعدادی ناخن کار مسلط به کاشت در شهر تهران
استخدام ناخن کار حرفه ای در شهر تهران محدوده جردن
استخدام ناخن کار حرفه ای در مرکز تخصصی ناخن Nail Code
استخدام یک مانیکوریست و پدیکوریست حرفه ای در تهران
استخدام یک نفر دستیار ناخن با حقوق مکفی جهت کار در سالن زیبایی
استخدام ناخن کار حرفه ای با مشتری در شهر تهران
استخدام ناخن کار کاملا حرفه ای در تهران محدوده تجریش
استخدام یکنفر ناخن کار حرفه ای در تمامی موارد جهت کار در سالن
استخدام ناخن کار حرفه ای با مشتری در تهران محدوده هفت تیر
استخدام پدیکور و مانیکوریست خانم جهت همکاری با سالن زیبایی
استخدام تعدادی ناخن کار و دیزاینر ناخن حرفه ای در تهران
استخدام ناخن کار حرفه ای با مشتری در تهران محدوده سعادت آباد
استخدام یک ناخن کار فوق حرفه ای جهت کار در سالن زیبایی
استخدام ناخن کار مجرب جهت کار در سالن زیبایی
استخدام وردست ناخن کار جهت همکاری در تهران - تجریش
استخدام ناخن کار حرفه ای مسلط به مانیکور و پدیکور