استخدام آرایشگر در یک سالن زیبایی معتبر در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۵، باغ فیض
تمام وقت
استخدام آرایشگر در سالن زیبایی موژان در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۴، حکیمیه
تمام وقت
دعوت به همکاری آرایشگر در یک مجموعه معتبر در فرمانیه
مشخص نشده
۷ ساعت قبل
تهران منطقه ۱، فرمانیه
تمام وقت
استخدام آرایشگر در یک آرایشگاه معتبر در ظفر
مشخص نشده
۱۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، ظفر
تمام وقت
استخدام دستیار ناخنکار در یک سالن زیبایی در تهران
مشخص نشده
۱۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
تمام وقت
استخدام ناخن کار در یک سالن زیبایی معتبر در منطقه پاسداران
مشخص نشده
۱۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۴، پاسداران - ضرابخانه
تمام وقت
استخدام آرایشگر زناانه در یک سالن زیبایی در تهران
مشخص نشده
۱۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۴، شمس آباد
تمام وقت
استخدام ناخن کار در سالن N beauty در تهران
مشخص نشده
۴ روز قبل
تهران
تمام وقت