استخدام بازرس فروشگاه زنجیره ای در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارشناس حسابداری،بازرس کنترل کیفیت آقا -شمال شرق تهران
استخدام بازرس پلی اتیلن (شیمی یا مهندسی شیمی ) در تهران
استخدام بازرس شهرستان،کارشناس بازرگانی خارجی آقا در تهران
استخدام بازرس جهت فروشگاه های سطح شهر تهران در شرکت کامور
استخدام شرکت پایدار آزما پارس در تهران
استخدام کارمند جهت بازرسی و کنترل محیط و خط تولید ظروف
استخدام کمک قالب ساز،تکنسین نت تجهیزات،بازرس کنترل کیفیت-تهران
استخدام بازرس فروشگاههای زنجیره ای(مدرک تحصیلی لیسانس)-تهران
استخدام بازرس متخصص در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام بازرس کنترل کیفیت آقا در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارگر خط تولید،بازرس خط تولید( شهرک صنعتی شمس آباد)
استخدام نفر بازرس کنترل کیفیت آشنا به استانداردهای ISO TS
استخدام تعدادی نیروی بازرس ‎خط تولید جهت کنترل کیفیت
استخدام کارشناس بازرسی شعب شهرستان در تهران
استخدام بازرس کنترل کیفیت در زمینه قطعات خودرو در شرق تهران
استخدام بازرس کنترل کیفیت جهت شرکت تولیدی در تهران
استخدام بازرس جهت بخش فروش،بازرس نمایندگان داخلی
استخدام کوردینیتور نفت و گاز،بازرس فنی در یک شرکت بازرسی معتبر
استخدام بازرس و مسئول کنترل کیفیت جهت مجموعه تولیدی